การแถลงผลงานและสารอวยพรของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด แก่ตุลาการศาลปกครอง ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานศาลปกครอง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 Private (ส่วนตัว)

การแถลงผลงานและสารอวยพรของศาสต...

30 ธันวาคม 2564 17:50 น.

1h 00m 00s

938 view

ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง : มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์) Private (ส่วนตัว)

ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธร...

31 มีนาคม 2565 14:11 น.

2h17m6s

247 view

ฟังการเล่าประสบการณ์ทำงานด้านประวัติศาสตร์ของท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน Private (ส่วนตัว)

ฟังการเล่าประสบการณ์ทำงานด้านป...

20 เมษายน 2565 11:09 น.

01h09m41s

69 view

สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรม ทางปกครอง :มุมมองจากภาคประชาชน Private (ส่วนตัว)

สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเก...

1 กรกฎาคม 2565 12:38 น.

3h22m41s

162 view

การแถลงแนวทางการดำเนินงานของ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด Private (ส่วนตัว)

การแถลงแนวทางการดำเนินงานของ น...

27 กันยายน 2564 14:10 น.

1h 8m 35s

908 view

EP2:คลิปแถลงผลงานของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ในช่วงวาระการดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด Private (ส่วนตัว)

EP2:คลิปแถลงผลงานของศาสตราจารย...

26 กันยายน 2565 09:22 น.

0h40m00s

173 view

การประชุมแนวทางการดำเนินงานในศาลปกครองชั้นต้น Private (ส่วนตัว)

การประชุมแนวทางการดำเนินงานในศ...

4 ตุลาคม 2564 10:37 น.

2:16:27

172 view

EP1:คลิปแถลงผลงานของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ในช่วงวาระการดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด Private (ส่วนตัว)

EP1:คลิปแถลงผลงานของศาสตราจารย...

5 กันยายน 2565 16:53 น.

1้h1m45s

833 view

EP. 3 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง และบุคลากรศาลปกครอง ร่วมใช้งานระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)ในกระบวนการพิจารณา Private (ส่วนตัว)

EP. 3 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง...

29 สิงหาคม 2565 16:05 น.

67 view

EP. 4 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง และบุคลากรศาลปกครอง ร่วมใช้งานระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)ในกระบวนการพิจารณา Private (ส่วนตัว)

EP. 4 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง...

29 สิงหาคม 2565 16:06 น.

115 view

EP. 5 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง และบุคลากรศาลปกครอง ร่วมใช้งานระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)ในกระบวนการพิจารณา Private (ส่วนตัว)

EP. 5 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง...

29 สิงหาคม 2565 16:06 น.

76 view

EP. 6 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง และบุคลากรศาลปกครอง ร่วมใช้งานระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)ในกระบวนการพิจารณา Private (ส่วนตัว)

EP. 6 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง...

29 สิงหาคม 2565 13:03 น.

78 view