การสัมมนาทางวิชาการ 21 ปีศาลปกครอง เรื่อง “ศาลปกครองในทรรศนะของ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”

รายละเอียด

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาลปกครองในทรรศนะของ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” โดย 

  1. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
  2. พลตำรวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  3. นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการ นายเจตน์ สถาวรศีลพร ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง

วีดีโออื่นๆ