21 ปีศาลปกครองกับการยกระดับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองและการเสริมสร้างธรรมาภิบางในสังคม (9 มี.ค. 65)

รายละเอียด

21 ปี ศาลปกครองกับการยกระดับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองและการเสริมสร้างธรรมาภิบางในสังคม
โดย ประธานศาลปกครองสูงสุด วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 

วีดีโออื่นๆ